[14-12-2013] Bắt đầu với Imagine Cup 2014 tại UIT

Sáng nay, tại phòng C301, ITIC đã có buổi giới thiệu cuộc thi Imagine Cup 2014

Tham gia buổi giới thiệu, các bạn đã được hướng dẫn đăng ký tài khoản Imagine Cup 2014, đồng thời tham gia 2 trên 3 minigame đang diễn ra trong khoảng thời gian vô cùng ngắn nhằm đạt giải thưởng là $1000 và $3000 từ ban tổ chức

Continue reading

Advertisements